SRPSKI ENGLISH
 
   POČETNA VIZID PROGRAM UČESNICI KONTAKT    
 

UČESNICI

NULTI VIZID
       
   BHRT  
       
   DOKTOR FRIED  
www.doktorfried.com

Kompanija Doktor Fried nastala je spajanjem dveju uspešnih srpskih kompanija: Doktor Productions i Fried Pictures. Nakon mnogo godina saradnje, dve kompanije su odlučile da ujedine resurse, znanje i poslenike.
Sarađivali su sa brojnim velikim klijentima i brendovima, uključujući: kompaniju Dahlia, Beohemiju, Telekom, Orion, Alpha banku, Piraeus banku, Swatch, Kraft foods, OTP banku, Delta sport, MTV, Raiffeisen banku, britanski muzički sastav Skunk Anansie. Sarađivali su i sa brojnim produkcijskim kućama diljem Evrope.

       
   FABRIKA  
www.fabrika.com

Počeci Fabrike idu čak u 1985. godinu, kada je osnovan dizajnerski tim TRIO, ali se ime FABRIKA pojavilo tek 1989. godine, kada je grupa dizajnera odlučila da preraste u agneciju. Iz godine u godinu, Fabrika raste i danas se na tržištu takmiči sa velikim međunarodnim agancijama; u BiH se rangira kao jedna od tri agencije koje pružaju sve usluge, domaćim i stranima klijentima.
Fabrika je marketinška agencija široke ponude, koja pruža klijentima sve komunikacijske programe, kao i usluge stratečkih marketinčkih analiza i analiza medijskog tržišta. Kapaciteti Fabrike obuhvataju opremu za grafički dizajn, za uređivanje i montažu audio i video materijal, audio studio za snimanje i doradu, za video animaciju i opremu za postprodukciju.


     
   MTVA  
www.mtva.hu

Mađarska radiotelevizija (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) je kišobran kompanije četiri javna medijska servisa: Mađarskog radija, Mađarske televizije, Dunav televizije i Mađarske novinske agencije.
     
   RTS  
www.rts.rs

Radio televizija Srbije je javni servis Srbije. Proizvodi široku paletu vesti, dramskih i sportskih sadržaja i emituje ih putem radija, televizije i interneta. Od jula 2001. goine, RTS je članica Evropskog udruženja emitera. RTS je najveći emiter na teritoriji bivše Jugoslavije i na Balkanu. Ranije je bio poznat pod nazivom Radio televizija Beograd (RTB).
RTS obuhvata četiri radio programa, dva TV programa i jedan TV program koji se emituje putem satelita; ima nekoliko studija, velike arhive TV programa i muzičku produkciju u posedu TV stanice, koja se zove PGP-RTS.
     
   RTV  
www.rtv.rs

Radio Televizija Vojvodine je javni servis autonomne pokrajine Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu. RTV Vojvodine emituje program na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Vojvodini; neke sadržaji se takođe prevode na znakovni jezik.
RTV Vojvodina obuhvata radio kanale radio Novi Sad 1 na srpskom, radio Novi Sad 2 na mađarskom i radio Novi Sad 3 na jezicima ostalih manjina. RTV televizijski kanali su RTV1, koji emituje program na srpskom jeziku i RTV2, koji emituje program na srpskom i na jezicima manjina.
     
   RTV SLO  
www.tvsol.si

Radiotelevizija Slovenije je javni servis Slovenije. Sedište mu je u glavnom gradu te zemlje, Ljubljani, regionalni centri se nalaze u Kopru i Mariboru, a ima dopisnile širom Slovenije, Evrope i sveta. Obuhvata 3 nacionalna i 4 regionalna radija, koji se emituju na slovenačkom, i mogu da se čuju i putem interneta. RTV Slovenija takođe finansira i Simfonijski orkestar RTV Slovenije i Veliki ansambl RTV Slovenije.
Nacionalni televizijski centri RTV Slovenije, koji mogu da se gledaju širom države, smešteni su u Ljubljani i emituju se na slovenačkom; to su: TV Slovenija 1, TV Slovenija 2 i TV Slovenija 3, kao i TV Slovenija 1 HD i TV Slovenija 2 HD – u visokoj definiciji. Regionalni TV centri su TV Koper/Capodistria (koji se emituje na slovenačkom i italijanskom, i može da se gleda i mimo granice Slovenije) i Televizija Maribor (na slovemačkom, ali i sa programom na mađarskom).
     
   RUDESIGN  
www.rudesgn.com

Rudesign je mladi arhitektonski tim, osnovan 2010. u Novom Sadu, koji se bavi projektovanjem objekata, uređenjem prostora i dizajnom nameštaja.
Cilj im je jedinstvo funkcije, forme i zahteva prostora; pritom, pri projektovanju je 3D vizuelizacija prostora, radi se i odgovarajuća procena sredstava potrebnih za izvođenje projekta; kroz fotografije prikazuju izvedene projekte, dok pomoću kompjuterske vizuelizacije prikazuju odnos između ideje i izvedenog stanja.
     
   VIA MEDIA  
www.viamedia.ba

Kredo kompanije Via Media iz Bosne i Hercegovine je: Put pronalaženja i ostvarenja Vaših ciljeva podrazumjeva rad svih naših odjela.
Njihove usluge obuhvataju: istraživanje (analizu prikupljenih podataka, definisanje fokus grupa, precesuiranje podataka, SWOT i PEST analize), strateško planiranje (strateški razvoj i pozicioniranje, impelmentaciju strategije, brend strategije), sve vrste dizajna, medijsko planiranje (analizu medijskog tržišta, analizu konkurencije, evaluaciju kampanje), oglašavanje putem svih raspoloživih sredstava i medija, promociju (razvoj i implementaciju promotivne strategije, organizacija korporavitnih i javnih događaja), odnose s javnošću (razvoj i impementaciju PR strategije, korporativne komunikacije, odnose sa medijima, strateško savetovanje, kriznu komunikaciju), produkciju (snimanje, obradu i montažu audio i video materijala, izrada video grafike, kolor korekcije, 3D i 2D animaciju).
Među klijentima kompanije Via Media su: EUROVISION song contest, Embassy of the USA u Sarajevu, Dukat, Konzum, HT Eronet, Unicef, UNDP, Aljazeera, BHTelekom, Lutrija BiH i mnogi drugi.

 

 
  RUV RTV